W naszej ofercie posiadamy następujące towary: *frakcje podane w nawiasach

1. Żwir o następujących frakcjach (2-8), (2-16), (8-16), (16-32)

2. Mieszanka piaskowo-żwirowa, Pospółka budowlana i drogowa

3. Kruszywa granitowe (8-16), Dolomitowe (0-31,5) (2-8), (8-16), Łamane

4. Piasek zasypowy, pod kostkę, Wiślany sortowany (0-2)

5. Piach kopalniany, piach do wylewek (0-2), (0-3), (0-4,) (0-8)

6. Gruz betonowy (0-30), (0-63), (2-31), Ceglano-betonowy jak również każde inne wskazany

7. Ziemia ogrodowa, Ziemia na podwyższenie terenu

 

!!! WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH ZAPRASZAMY DO KONTAKTU TELEFONICZNEGO !!!

 

Siedziba firmy:
ul. Zagłoby 18
05-080 Izabelin

 

Przesypownia:
ul. Estrady 2
05-082 Klaudyn-Mościska

 

Informacja Handlowa:

Tel: +48 601-965-390

Tel: +48 697-727-535

 

E-mail: agnieszkakuzia@op.pl